FDI của Pháp sang Trung Quốc tăng mạnh

FDI của Pháp sang Trung Quốc tăng mạnh

Một loạt các doanh nghiệp Pháp đã chủ động chớp lấy cơ hội kinh doanh ở Trung Quốc, đầu tư trực tiếp từ Pháp vào Trung Quốc tăng trưởng nhanh ở mức 28% trong năm 2018.